Statek Bělá

Statek Bělá se nachází v sousedství obce Valeč, v katastru obce Velký Hlavákov v Karlovarském Kraji.

Základní údaje

Lokalita Obec Bělá

Nadmořská výška 600 - 750 m n.m.

Výměra půdy 400 hektarů

Způsob hospodaření

Hospodaření probíhá v současné době na 400 hektarech trvalých travních porostech, v sedmi katastrech: Velký Hlavákov, Valeč v Čechách, Jeřeň, Vrbice u Valče, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova.

Pozemky kopírují hranice vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách.

Polovina pozemků je využívána na pastvu hovězího skotu a druhá část na výrobu krmení.

Chov zvířat

Na statku chováme skot bez tržní produkce mléka - masný skot, v počtu 100 matek a cca 60 kusů mladého dobytka.

Na připouštění používáme býky plemene limousine v počtu pěti kusů. Matky se skládají z čistokrevných limousinek, masných simentálek a kříženek. Hlavní zaměření chovu je užitkové křížení s důrazem na zmasení.

Galerie

Služby

Od letošního roku jsme rozšířili podnikání o služby s teleskopickým manipulátorem JCB 538.60

Provádíme okrajově také lisování sena, senáže a slámy. (dle vytížení strojů)

Jedná se hlavně o služby zemních prací, nakládky a vykládky materiálů pro místní firmy a obecní úřady.

Historie

Statek Bělá ,dříve Velkostatek náležící k panství Valeč koupil v roce 1926 Adolf Ctirad Dyk, za druhé světové války po připojení k Říši převzala statek Berlinská osidlovací společnost.
Dykovi jako neněmecké obyvatelstvo odcházejí do středních čech.

V hektické poválečné době se rodina navrací zpět na statek, aby v zápětí byly postiženi komunistickým režimem a v roce 1949 byl statek zkonfiskován a stal se součástí státního statku Žlutice. Současný hospodář Anna Dyková byla perzekuována a označená za KULAKA.

V roce 1995 potomci pana Dyka statek zrestituovali a v roce 2003 jej od nich koupila rodina Dudkových z Měšic u Prahy.
V současnosti na něm hospodaří Matěj Dudek s manželkou Evou a rodinou.

Kontakt

Matěj Dudek

madud@seznam.cz

+420 603 26 85 36

Eva Dudková

stamberkovaeva@seznam.cz

+420 733 76 39 25